Veelgestelde vragen

Onze FAQ

Zaken waar u lang naar hebt gezocht kunt u vinden in onze antwoorden op veelgestelde vragen, niet alleen voor Antilope Hosting klanten!

Instellen Spamfilter in DirectAdmin

Tegenwoordig bestaat tachtig tot negentig procent van het e-mailverkeer uit ongewenste e-mail of spam. Spam kan leiden tot grote problemen, ergenissen en vervuiling van mailboxen. In de webhosting van Antilope Hosting is een SpamAssassin spamfilter geinstalleerd welke alle mail scanned en waar nodig actie onderneemt, de acties welke worden uitgevoerd worden ingesteld door de eigenaar van de website.

Naast SpamAssassin adviseerd Antilope Hosting een virusscanner op de eigen PC te gebruiken die spam kan filteren.

Spam voorkomen

Het is uiteraard beter om spam te voorkomen in plaats van te filteren, enkele tips om spam te voorkomen:

  • Plaats geen e-mailadres op het internet. Dus niet op fora, website of in een profiel.
  • Moet er een e-mailadres ingevuld worden en is het niet vertrouwd, gebruik een ‘wegwerp e-mailadres’. Dit kan bijvoorbeeld via http://spambox.us/nl_NL/ of http://jetable.org.
  • Reageer nooit op spamberichten. Ook niet via een zogenaamde ‘unsubscribe’, aangezien dit meestal een bevestiging is voor spammers dat het e-mailadres correct is.
  • Als er een e-mail gestuurt wordt naar een grote groep mensen, gebruik dan ‘BCC’, dan zijn alle e-mailadressen voor de ontvangers verborgen.

SpamAssassin beperkingen

SpamAssassin filtert om technische redenen geen mails groter dan 100 kB. Het kan dus zijn dat er af en toe mails met bijlages binnenkomen ook al zouden deze eigenlijk weggefilterd moeten worden door SpamAssassin.

Instellen

SpamAssassin is te configureren via DirectAdmin:

Log in op DirectAdmin.
Kies onder ‘E-Mail Accounts’ voor ‘Spamassassin Setup’.
Kies vervolgens de gewenste instellingen:

Where do you want the spam to go?
Kies hier wat er met spam moet gebeuren. Het gebruik van ‘Delete the spam’ is af te raden als er geen enkele e-mail gemist mag worden.

Inbox (don’t block it):
spam wordt naar de inbox doorgestuurd (effectief staat het filter dus uit);
Redirect it to the catch-all ~/.spamassassin/spam folder:
spam wordt doorgestuurd naar de hoofdspammap (deze is bereikbaar door in te loggen met de DirectAdmin-gegevens op de webmail).
Send the spam to the appropriate users’s spam folder:
alle spam wordt in de map ‘spam’ geplaatst van het account waarnaar het is gestuurd;
Delete the spam:
de spam wordt permanent verwijderd.

What score threshold do you wish to use?
Iedere e-mail krijgt een score, hoe hoger de score, hoe groter de kans dat het spam is. De threshold is de waarde waarmee mail als spam wordt gemarkeerd. Als hier voor 5 wordt gekozen, zal alle e-mail die een 5 of hoger scoort als spam worden behandeld. Hoe lager de score, hoe meer spam(mail) wordt geblokkeerd, maar ook hoe groter de kans is dat niet-spam als spam wordt gezien. Er kan gekozen worden voor standaard waarden 5.0 (low), 7.5 (medium) en 10.0 (high), maar er kan ook een eigen waarde ingevoerd worden.

Would you like to delete high scoring spam?
Yes, block all spam scoring higher than:
E-mail met een hoge spamscore, waarvan jij de minimum score opgeeft, permanent verwijderen;
No, do not block high scoring spam, Use only the threshold in the previous section:
Spam met een hoge score wordt niet anders behandeld dan je bij de vorige twee instellingen op hebt gegeven.

Do you wish to rewrite the subject of a spam email?
Je kunt het onderwerp van spam aanpassen, dit is handig om dergelijke e-mail meteen te herkennen.
Yes, set the subject to the following:
het onderwerp wat hier wordt opgegeven wordt het onderwerp van alle spam die binnenkomt;
No, leave the subject unchanged:
verander het onderwerp van spam niet.

How should the spam be delivered?
Het is mogelijk om het spambericht als bijlage mee te sturen, op deze manier wordt gevaarlijke code in spamberichten niet uitgevoerd totdat het bericht wordt geopend:
Don’t use attachments (dangerous):
alle e-mail wordt gewoon doorgestuurd;
Use attachments:
spam wordt als bijlage bij een e-mail gevoegd;
Use text-only attachments:
de tekst van de spam wordt uitgelezen en in een bijlage gestopt – eventuele gevaarlijke code kan zo nooit uitgevoerd worden.

Email Blacklist/Whitelist
E-mailadressen kunnen op een ‘whitelist’ (alle e-mail van dat adres is in orde) en ‘blacklist’ (alle e-mail van dat adres is spam) geplaatst worden.
In de twee invulvakken kan per regel een e-mailadres opgegeven worden, komma’s e.d. zijn niet nodig, er kan ook een ‘wildcard’ gebruikt worden: *@voorbeeld.nl geldt dan voor alle e-mailadressen die eindigen op @voorbeeld.nl.

Klik op ‘Save’ om de instellingen op te slaan.

Threshold bepalen

Iedere e-mail krijgt van SpamAssassin een score, hoe hoger deze score, hoe waarschijnlijker dat een e-mailbericht spam is. In de configuratie wordt opgegeven vanaf welke score een e-mailbericht als spam behandeld moet worden. Deze ‘threshold’ is afhankelijk van voorkeuren en de e-mail die ontvangen wordt. Probeer een treshhold te bepalen waarbij alleen legitieme e-mail wordt doorgelaten, dit is geen garantie dat er helemaal geen spam meer wordt doorgelaten maar het kan tot een minimum worden teruggebracht.

Er kan per e-mail in de header gekeken worden welke score deze van SpamAssassin meekrijgt, aan de hand hier van kan ook de threshold bepaald worden. De header kan worden opgevraagd in het e-mail progrogramma, hoe dit gedaan wordt verschilt per programma.

Hieronder staat een voorbeeld van een ‘header’:


X-Spam-Flag: YES
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 1.2.3 (2018-05-19) on www.voorbeeldserver.nl
X-Spam-Level: ***************
X-Spam-Status: Yes, score=15.9 required=3.5 tests=BAYES_99, DATE_IN_FUTURE_96_XX, FB_QUALITY_REPLICA, FS_REPLICA, HELO_DYNAMIC_SPLIT_IP, HTML_MESSAGE, RDNS_NONE, REPLICA_WATCH autolearn=spam version=1.2.3
X-Spam-Report:
* 3.5 BAYES_99 BODY: Bayesian spam probability is 99 to 100%
* [score: 1.0000]
* 0.1 RDNS_NONE Delivered to trusted network by a host with no rDNS
* 3.5 HELO_DYNAMIC_SPLIT_IP Relay HELO’d using suspicious hostname (Split IP)
* 1.0 FS_REPLICA Subject says “replica”
* 1.4 DATE_IN_FUTURE_96_XX Date: is 96 hours or more after Received: date
* 2.9 FB_QUALITY_REPLICA BODY: Phrase: quality replica
* 3.4 REPLICA_WATCH BODY: Message talks about a replica watch
* 0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message

In dit voorbeeld heeft het e-mailbericht heeft een score van 15.9, omdat er een threshold is gesteld van 3.5 is dit bericht als spam gemarkeerd. Wordt er een e-mail met deze score ontvangen, moet de threshold onder de 15.9 ingesteld worden, is dit bericht in orde, dan zal (in dit geval) de threshold boven 15.9 ingesteld moeten worden.

Het instellen van een te lage threshold zal resulteren dat veel legitieme e-mail wordt gemarkeerd als spam, overweeg daarom om e-mail niet direct te verwijderen, maar bijvoorbeeld in de spam-map van het account te plaatsen.

Wordt er een ander spamfilter gebruikt, bijvoorbeeld verwerkt in de virusscanner op een eigen PC, kan er overwogen om SpamAssassin uit te schakelen.

Klik op ‘Spamassassin Setup’ onder ‘E-Mail Management’.
Klik op ‘Disable’.

Specifieke e-mail filteren

Naast SpamAssassin, biedt DirectAdmin ook nog de mogelijkheid om specifieke berichten te filteren, zo kan er op woord, e-mailadres en grootte van de e-mail gefilterd worden.

Let op: er is maar één filter tegelijk in te stellen of te wijzigen, het is niet mogelijk meerdere filters tegelijk aan te maken of te wijzigen.
Log in op DirectAdmin, klik onder ‘E-Mail Management’ op ‘SPAM Filters’.

Er zijn 4 verschillende soorten filters aan te maken:
Block a specific e-mail address: Alle e-mails van een bepaald e-mailadres filteren, vul het e-mailadres in en klik op ‘Block’;
Block mail from an entire domain: Alle e-mail dat van een bepaald domein komt filteren. Als alle e-mail die van spemmer.nl komt spam is, vul dan ‘spemmer.nl’ in en klik op ‘Block’.
Block all e-mail containing the word: Als een bepaald woord altijd voorkomt in een spambericht (in de onderwerpregel of in de inhoud), kan alle e-mail die dat woord bevat geblokkeerd worden, vul dat woord in en klik op ‘Block’.
Let op: het woordfilter filtert ook op woorddelen, bijvoorbeeld ‘pap’, dan wordt ook op ‘papa’ gefilterd. Om dit te voorkomen kan er in plaats van ‘pap’ bijvoorbeeld ‘ pap ‘ ingevuld worden (met spaties eromheen).
Block all e-mail larger than: Er kunnen ook grote e-mailberichten geblokkeerd worden, vul het maximum aantal KB’s (1 MB = 1024 KB) in dat ontvangen mag worden en klik op ‘Block’.

adult filters:
Enable adult filter: Klik op ‘Enable’ om het ‘adult’ filter aan te zetten of op ‘Disable’ als om uit te zetten, e-mailberichten met ‘volwassen’ woorden worden door hiermee gefilterd;
Action for filter matches: Er zijn 2 mogelijkheden met de gefilterde berichten, Permanent verwijderen (‘Drop Email’) of doorsturen naar de map ‘spam’ met ‘Send to spambox’, maak een keuze en klik op ‘Save’.

Filter verwijderen
Om een filter te verwijderen:

Klik onder ‘E-Mail Management’ op ‘SPAM Filters’.
Kies de filters die verwijderd moeten worden.
Klik op ‘Delete’.

Outlook 2016 opnieuw instellen

Deze handleiding beschrijft hoe u eenvoudig uw Outlook 2016 opnieuw kunt instellen voor gebruik met Office 365. De reden hiervan kan zijn dat Outlook niet lekker meer werkt. Met het opnieuw instellen maakt u een nieuw Outlook “profiel” aan waarmee u vaak problemen oplost.

Deze handleiding is gemaakt voor de volgende Microsoft producten: Outlook 2016, Office 365 en Windows 10.
Middels onderstaande stappen kunt u zelf Outlook opnieuw instellen.

Stap 1: Ga linksonder naar de Windows startknop, rechtsklik erop en klik op “Uitvoeren”

Stap 2: Vul in “outlook /profiles” (zonder aanhalingstekens en met een spatie tussen outlook en /profiles) en klik daarna op de “Ok” knop

Stap 3:  Klik in het nieuwe scherm op de knop “Nieuw…”

Stap 4: Vul onder Profielnaam: de naam van het nieuwe Outlook profiel in, noem dit “Nieuw” (zonder aanhalingstekens), klik daarna op de “Ok” knop

Stap 5: Vul in het nieuwe scherm uw Office 365  e-mail adres in en klik op de knop “Verbinding Maken”

Stap 6: Outlook heeft nu het nieuwe e-mail profiel ingesteld, verwijder indien nodig het vinkje bij “Outlook Mobile ook instellen op mijn telefoon” en geef “Ok”

Stap 7: Klik in het nieuwe scherm op de knop “Opties >>>”

Stap 8: Zet het vinkje bij “Als standaardprofiel instellen” en klik daarna op de “Ok” knop

Stap 9: Het nieuwe Outlook profiel wordt nu voor het eerst geladen. Let op: dit duurt iets langer dan gebruikelijk omdat het de eerste keer is.

U hebt nu Outlook opnieuw ingesteld. Heeft u meer vragen over Outlook of Office 365 dan vindt u hier onze contact gegevens.
Wilt u Office 365 bestellen klik dan op deze link.

Wij wensen u veel plezier met Outlook en Office 365.

Uitgaande SMTP mail server lijst

SMTP servers van Nederlandse providers

A
A1
A2000
A2000
Acon
Alice
@Home
 
B
Biscon
Bit
Bos
Box
 
C
Capitol Online
Casema
Casema
Castel
Chello
Chello
Chello
Cistron
Cobweb
Compuserve 2000
Compuserve Classic
Concepts
Cuci
Cybercomm
 
D
Dataweb
Demon
DDS
 
E
Enternet
Etrade
Euronet
 
F
Freeler
 
G
Gateway to Internet
GlobalXS
 
H
HCCnet
HetNet
Home
 
I
IAF
IGR
Inn
Interbox
Interstroom
Introweb
IPR
 
K
Kabelfoon
KeyAccess
Knoware
KPN Direct ADSL
KPN Office DSL
 
L
Libertysurf
Luna
 
M
Macon
Miconnet
Multiweb
MyWeb
 
N
Netland
NL Net
NLEx (NLE)
 
O
OneTel Net
Ons Net
Orange
 
P
Planet Internet
Plex
 
Q
Quickonline
 
S
Scarlet
Solcon
Superweb
 
T
Talkline
Tebenet
Tele2
Telebyte
Telfort
The Internet Plaza
Tiscali
TMFweb
 
U
upc
UUNet
UwNet
 
V
Vinden
 
W
Wanadoo
Wirehub
Wish
WorldAccess
WorldOnline
WXS
 
X
XS4ALL
 
Z
ZeelandNet
Ziggo
Zonnet
 
1-9
12Move
 
mail.a1.nl
smtp.a2000.nl
smtp.chello.nl
mail.acon.nl
smtp.alice.nl
mail.home.nl
 
  
smtp.biscon.nl
smtp.bit.nl
mail.bos.nl
mail.box.nl
 
 
mail.capitolonline.nl
mail.casema.nl
smtp.casema.nl
mail.bart.nl
smtp.arnhem.chello.nl
smtp.brabant.chello.nl
smtp.chello.nl
smtp.cistron.nl
mail.cobweb.nl
smtp.cs.com
smtp.compuserve.com
mail.concepts.nl
smtp.cuci.nl
smtp.cybercomm.nl
 
 
smtp.dataweb.nl
post.demon.nl
smtp.dds.nl
 
 
smtp.enternet.nl
mail.username.etrade.nl
smtp.euronet.nl
 
 
smtp.freeler.nl
 
 
mail.e-post.nl
smtp.globalxs.nl
 
 
smtp.hccnet.nl
mailhost.hetnet.nl
mail.home.nl
 
 
mail.iaf.nl
mail.igr.nl
mail.inn.nl
mail.box.nl
smtp.interstroom.nl
smtp.introweb.nl
mail.ipr.nl
 
 
smtp.kabelfoon.nl
mailhost.castel.nl
smtp.knoware.nl
mailrelay.direct-adsl.nl
smtp.kpn-officedsl.nl
 
 
smtp.libertysurf.nl
smtp.luna.nl
 
 
smtp.macon.nl
smtp.miconnet.nl
smtp.multiweb.nl
mail.username.myweb.nl
 
 
smtp.netland.nl
smtp.nl.net
smtp.nle.email 587
 
 
mail.onetelnet.nl
mail.onsnet.nu
smtp.orange.nl
 
 
mail.planet.nl
mailhost.plex.nl
 
 
smtp.quickonline.nl
 
 
smtp.scarlet.nl
mail.solcon.nl
mail.superweb.nl
 
 
smtp.talkline.nl
mail.tebenet.nl
smtp.tele2.nl
smtp.telebyte.nl
smtp.telfort.nl
smtp.tip.nl
smtp.tiscali.nl
mail.username.tmfweb.nl
 
 
smtp.upcmail.nl
smtp.nl.net
smtp.uwnet.nl
 
 
smtp.vinden.nl
 
 
smtp.wanadoo.nl
smtp.wirehub.nl
smtp.wish.net
mail.planet.nl
smtp.worldonline.nl
mail.planet.nl
 
 
smtp.xs4all.nl
 
 
mail.zeelandnet.nl
smtp.ziggo.nl
smtp.zonnet.nl
 
 
smtp.12move.nl